Budene burde vært ansatt, sier arbeidsmininsteren

(26. juni 2022)
Posten-sjef Tone Wille skal ”se over” slave-kontraktene med budbil-sjåførene i Bring. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier budene burde vært ansatt. Her er antatt reaksjon til Tone Wille:

”Men i himmelens navn, Marte Mjøs Persen, mener du at vi i Bring skal begynne å ANSETTE budene våre?

  at de skal ha rett til å være syk med lønn?
  at de skal ha rett på ferie og feriepenger?
  at de skal få lønn når de står i bilkø?
  at vi skal betale for bilen deres?
  og for bensinen de bruker?
  og for bompengene?
  og for Bring sine farger og logo på bilene?
  og for uniformen de går i?
  og at det er Bring som skal være ansvarlig for at varene kommer uskadde frem?”

Heldigvis for Posten er det ikke arbeidsministeren sitt bord, det er næringsminister Jan Christian Vestre. Han har allerede utvist ansvarsfraskrivelse og sier dette ikke er hans bord, det er Posten sitt problem, ikke politikernes, å sørge for anstendige arbeidsforhold i denne statlige bedriften. Arbeiderpartiet har fortsatt en lang vei å gå ...


TINE flytter produksjon fra Voss til Asia

(25. juni 2022)
Tine har virkelig forstått sitt samfunnsansvar. De legger nå ned meieriet på Voss, godt plassert midt mellom alle Vestlands-bønder, og flytter produksjonen til Asia fordi det gir mer profitt med billigere arbeidskraft - til tross for mer transport og utslipp.

Bøndene er lykkelige, for de eier Tine og får en sjekk hvert år der overskuddet blir fordelt. Om bøndene må legge ned melkeproduksjonen på gårdene sine, betyr mindre for dem, penger er penger og profitt er bra. Men når bondeorganisasjoner blir talsrør for globalisering, da biter bøndene seg selv i røva.

Jordbruksministeren har vært taus så langt. Men det varer neppe lenge, for når det gjelder norsk produksjon, beredskap, nærhet til leverandørene og god norsk tradisjon ser det ut til at landbruksministeren og Tine har forskjellig syn. Hvem som bestemmer, er en annen sak.


Lite vann, men de eksporterer så det gløder !

(rev. 23. juni 2022)
Hittil i juni har vi snart eksportert 1,5 TWh, det er etter mars i år eksport-rekord for 2022. Fyllingsgraden er fortsatt lav, men snøsmelting og nedbør har gitt en fin, bratt kurve oppover de siste ukene. Spørsmålet er hvor høyt den vil stige. Vi har nemlig ikke mer snø i fjellet i Syd-Norge.

Den eksporten vi ser nå er strategisk viktig for å få kraftkrise og høye priser til vinteren. Den viser at politikerne verken har forstått hva som skjer eller bryr seg med å gjennomføre tiltak som fungerer.

Man skulle forventet netto import slik situasjonen er i dag, og TOTALFORBUD mot netto eksport. Istedet velger næringene og politikerne å gå med åpne øyner inn i neste krise.

Uten netto eksport de siste 12 måneder ville fyllingsgraden ligget rundt median (gjennomsnitt), rundt 10 - 15 % høyere enn i dag, og strømprisen burde ligget på rundt 45 øre.


Staten aksepterer slave-kontrakter

(22. juni 2022)
Klassekampen har hatt flere reportasjer om dem som kjører pakker for Bring, som er heleid av Posten som igjen er heleid av Staten. Budene er "selvstendig næringsdrivende", dvs. de har ingen velferdsgoder hvis de blir syk, de må selv betale for uniform og Bring-logo på sin bil, de står selv personlig ansvarlig for skader på varene de frakter rundt, og de får betalt per levering, ikke per time. De har altså ingen garanti for inntekt.

Bring skal konkurrere mot selskaper med dårligere krav til arbeidsliv enn i Norge, derfor må de også ha dårligere betingeler for sine bud i Norge. Det er laveste standard som skal gjelde. Slik vil Bring føre verden fremover, og ser ingen problemer med det.

Bring er såre fornøyd med slavekontraktene. Posten er såre fornøyd med Bring. Staten er såre fornøyd med Posten. Slik går de sammen om å demontere velverdsstaten som våre fedre kjempet frem. Dette er så skammelig at det ikke finnes ord for det, og det er å håpe at Bring nå tar arbeidsgiveransvar for alle dem det gjelder.

Hvis ikke AP rydder opp i dette her, kan de legge ned hele partiet.


Inneriksminister Priti Patel vil utlevere Assange til USA

(18. juni 2022)
I går ble det kjent at den britiske inneriksministeren Priti Patel vil utlevere Assange til USA. Dermed er bunn-nivået nådd for britisk vilje til å beskytte folk som varsler om ulovlige handlinger eller statskriminalitet, og friheten til å varsle er blitt sterkt redusert i Storbritannia.

Priti Patel utviser her et nytt lavmål i britisk politikk. Hennes mangel på prinsipper og verdier er åpenbart diktert av USA, og en hel verden må nå reise seg og protestere mot Storbritannia, eventuelt vurdere boikott og sanksjoner. Og når norske politikere ikke ønsker eller evner å gjøre dette, må enkeltpersoner vurdere om de vil støtte britisk næringsliv.

BOIKOTT STORBRITANNIA !!!


NRK nekter å vise dokumentarfilm om WTC7

(13. juni 2022)
Dr. Leroy Hulsey ved University of Alaska Fairbanks og hans team brukte fire år på å undersøke hvorfor og hvordan World Trade Center nr. 7 kollapset om ettermiddagen den 11. september 2001. De publiserte i 2019 sin rapport. Rapporten underminerer den offisielle rapporten til National Institute of Standards and Technology (NIST). Resultatet ble til dokumentarfilmen SEVEN som forteller historien til WTC7, regissert av Dylan Avery.

Og det er kanskje ikke så rart at NRK ikke vil vise oss denne dokumentarfilmen. Professor Hulsey avslutter selv filmen med å uttrykke sin bekymring: "Hvis det er et problem med WTC7, da er det et problem med 9/11, og i så fall har vi et svært problem. Men det er vanskelig for folk å erkjenne en annen forklaring på 9/11 enn den offisielle. Dette er en dør som ingen ønsker å åpne", sier Hulsey.

NRK ønsker ikke åpne denne døren. NRK vil ikke fortelle at det finnes faglig funderte meninger der ute som avviker fra den offiisielle amerikanske, og slettes ikke bidra til saklig og nøktern debatt. Det er forståelig, for tenk hva som ville skjedd for eksempel med NATO dersom det ble klart at USA selv sto bak 11. september 2001.

Se hva dokumentaren SEVEN handler om


Folk skal IKKE få billig, stabil og varig ren kraft

(13. juni 2022)
Mens vannkraft kan stå der og produsere strøm for 15 øre kilowatten i 100 år, vil Stortinget satse på dyre møller og enda dyrere havmøller. Skånsom, pent tilrettelagt utbygging av enkelte vassdrag som i dag er vernet er utsatt til neste valg. Og da har vel folket mørnet såpass med høye kraft og nettpriser at de er moden for billig kraft igjen.

Stortinget vil likevel verne vassdraga


Israel bombet flyplassen i Damaskus 10. juni

(12. juni 2022)
Israel viser hvilke krefter som rår når de bomber den internasjonale flyplassen i Damaskus. De kan gjøre det beskyttet og sponset av USA og NATO, helt klart i strid med internasjonal rett. NRK har såvidt vites ikke nevnt hendelsen med ett ord. Man kan bare lure på hvilken reaksjon Israel, for ikke å snakke om NRK, ville kommet med, dersom forholdet var motsatt, at det var Syria som bombet den internasjonale flyplassen i Israel.

Israel bomber den internasjonale flyplassen i Damaskus (steigan.no)


Klimaregnskap og kreative regnemetoder

(12. juni 2022)
Det snakkes mye om klimaregnskap for tiden, og Norge vil gjerne være den beste i klassen selv om politikerne sliter med troverdigheten her også. Men så ser det ut som at reglene for hva som er klimatiltak er forskjellige i EU og Norge. HMP forsøkte 6. mai i år å få faktisk.no til å bekrefte/avkrefte påstandene nedenfor, uten resultat.

Påstander om klimatiltak i sosiale medier:

 • i EU er CO2-opptak i skogen et klimatiltak, men ikke i Norge.
 • i EU er bioenergi fra pellets en fornybar energi, men ikke i Norge.
 • EU vil vedta (har vedtatt?) at naturgass er en «bærekraftig», grønn energi – Norge har ingen slike planer

Det er klart at DERSOM disse påstandene er korrekte, da er galskapen fullkommen og våre politikere må ta ansvar for å rydde opp. Dersom påstandene er gale, må de avklares. Kanskje lesere har mer informasjon og link til kilder ?


Høyeste prisvekst siden 1988

(10. juni 2022)
Staten tar inn 250 milliarder kroner ekstra av folket på årsbasis bare på strøm og drivstoff, det gir prisvekst og inflasjon og derfor må Sentralbanken øke styringsrenten. Uten støtteordningen på strøm ville konsumprisindeksen vært på 7,7 og ikke 5,7 skriver SSB. Dersom vi hadde fått mer støtte til strøm og drivstoff, ville indeksen vært under 3.

 • når du øker strømprisen med 1 krone betyr det 150 milliarder kroner mer til staten årlig
 • når du dobler prisen på drivstoff betyr dette 100 milliarder kroner mer til staten årlig
 • når du tillater økt nettleie betyr det flere milliarder mer å betale
 • når du tillater dobling av plastposeavgift betyr det 300 millioner ekstra fra forbrukerne
 • resultatet av alle disse avgiftsøkningene og prisøkningene er inflasjon og svekket inntekt
 • når renten heves en halv prosent utgjør det 20 milliarder kroner
 • uansett hva som skjer, er det "vanlige folk" som taper

Norges Bank er på "rentehevings-hakket", ute av stand til å foreslå andre løsninger som kutt i rentefradrag med unntak av primærbolig verdt inntil 6 millioner kroner, eller reversering i kutt i formueskatten som de borgerlige innførte, eller kutt i avgifter.

KPI 5,7 prosent høyere enn samme måned i fjor (nrk.no)


Norge har i realiteten erklært krig mot Russland

(8. juni 2022)
Krigen i Ukraina er blitt en proxy krig mellom USA/NATO og Russland, inititiert av USA/NATO, ført på bakken av soldater opplært av USA/NATO med mange deltakere fra USA/NATO som offisielt ikke kommer derfra, med våpen og utstyr fra USA/NATO, og finansiert av USA/NATO. Målsettingen til USA/NATO er å svekke Russland. Og Norge er med.

Norge har gitt om lag 20 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt artilleriammunisjon til Ukraina. Dette er i praksis en krigserklæring mot Russland som setter Norge i stor fare og bidrar til å trekke krigen i Ukraina ut i langdrag. Samtidig er det vel ingen som tror i sine villeste fantasier at Russland kan akseptere å tape denne krigen. Og hva som skjer hvis russerne blir presset, kan vi bare spekulere i.

Norge har donert artillerivåpen til Ukraina


Ukrainsk Nato-medlemskap en krigserklæring

(5. juni 2022)
Ola Tunander (professor emeritus i PRIO) har skrevet om sikkerhetspolitikk i 40 år, med bøker som er pensum på universiteter og krigsskoler både i USA og Europa. Hans innlegg fra Klassekampen og Steigan.no er linket opp nedenfor. Her et utdrag:

USA har trent titusentalls ukrainske soldater siden 2015. Siden 2017 har de bygget opp Ukrainas militære infrastruktur til Nato-standard. Alle i Washington visste at det ville føre til krig, men de fortsatte.

I 2021 besluttet USA og Ukraina å gjenerobre Krim og Luhansk-Donetsk. I november opprettet de et «Charter for Strategic Partnership» for å forberede ukrainsk Nato-medlemskap. De visste at det ville føre til krig. I desember flyttet Kiev cirka 100.000 soldater til grensen av Donetsk og Luhansk. Washington ville ha en krig. I april sa forsvarsminister Lloyd Austin at USA ønsker å «svekke Russland».

Det som endelig utløste krigen, var nok den massive ukrainske artilleriilden mot Luhansk og Donetsk som begynte den 16. – 18. februar, og som er beskrevet av OSSE. Lederne for Donetsk og Luhansk ba Putin om hjelp. Dagen etter, den 19. februar, erklærte Zelenskyj at Ukraina ville forlate landets atomvåpenfrie status. Den 18. – 19. februar gjorde USA og Ukraina alt for å få Russland til å invadere. 24. februar sa Putin at situasjonen var uholdbar, Russland måtte sikre ukrainsk nøytralitet.

Ola Tunander: Forstår vi hvor alvorlig denne krigen er?


Leder i Statens Vegvesen i nord må sparkes

(4. juni 2022)
Etter brokollapsen på E6 i Kvænangen i Troms, er Norge delt i to, og for å komme fra ene siden av broen til den andre må man kjøre en omveg på 700 kilometer gjennom Finland og Sverige, og man må krysse grensen til EU to ganger.

Forsvarets nødbru ville allerede vært på plass der E6 i Troms er stengt etter at ei bru kollapset. Men Statens vegvesen sa nei til bistand. Montering av broen tar 15 minutter, broen finnes noen timer unna, og med midlertidige tilkjørselsveger ville hele monteringen tatt et døgn. Men Vegvesenet har takket NEI til forsvaret. Broen som Vegvesenet har bestilt fra Molde vil ta 10 dager å montere.

Dette er intet mindre enn en skandale som vitner om mangel på kompetanse og smidighet på et så alvorlig nivå at noen må få sparken fra stillingen sin i Statens Vegvesen, eventuelt omplasseres til lavere stilling som ikke innebærer ansvar for at vegnettet skal fungere.

Les hele saken i Klassekampen her


Bensinprisene til helvete - halve prisen er avgift

(1. juni 2022, rev. 13. juni)
NRK Dagsrevyen meldte i dag at bensinprisen har nådd 26,55 per liter og forventes å stige fortsatt ut mot sommeren. Som alltid har de veldig mange gode grunner for at prisen skal være høy. Vi hadde i febr. 2013 en oljepris på 118 dollar fatet, da kostet bensin kr. 18:31 per liter. I dag er oljeprisen den samme, nemlig 119 dollar fatet men bensinen koster 26,55 per liter.

Av dette beløpet er 6,73 kroner er veibruks og CO2 avgift og moms 5,31 kroner. Sum av avgiftene utgjør altså 12,04 kroner, det er omtrent halvparten av det du betaler. Politikerne kunne med et pennestrøk fjernet disse avgiftene, men i praksis ønsker de dyrtid, inflasjon, dårlig råd hos folk og redusert kjøpekraft - akkurat som med strømmen du bruker.

Nå ser vi at flere land i Europa tar grep for å senke pumpeprisen ved å fjerne avgiftene. Så langt har norske politikere ingen planer om det samme - før folket tvinger dem til det.

Halve Europa senkar pumpeprisen, men ikkje Noreg (nrk.no)


Branningeniører i Norge er tause

(28. mai 2022)
11. september 2001 kollapset som første og såvidt vites eneste gang i historien ikke bare en, men tre skyskrapere bygget med stålkonstruksjoner og etasjeskiller av armert betong angivelig "på grunn av brann". Alle hadde det til felles at de kollapset i fritt fall eller tilnærmet fritt fall rett ned på sitt eget avtrykk på et spektakulært vis som ingen kontrollert riving kunne gjort bedre.

Norske branningeniører i private selskaper, brannfaglige utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer ser ikke ut til å stille spørsmål om at ...

 • redningsmannskapene fant "elver av flytende lava" under alle tre byggene, hvitdryppende stål rundt 1500 grader, etter branner som ifølge NIST hadde holdt 700 grader.

 • satelittbilde med varmefølsomt kamera som passerte over New York 16. september, viste temperaturer i grunnen over 700 grader til alle de tre kollapsede byggene etter at brannvesenet hadde helt vann over dem i fem døgn.

 • 12 sekunder før det første tårnet kollapset kunne man inne i bygninger langt unna kunne høres et "Drrrrrrrrrrrrummm" som minte om lyden av mange ladninger mikrosekunder etter hverandre slik vi er vant med fra større sprengningsarbeider. Samtidig med lyden, ristet det synlig i bildet til kameraer som sto på tripod. De samme kameraene ristet ikke under selve kollapsen.

 • på ulike bilder etter kollapsen av tårnene tatt 11. september finner vi "skråkutt" av søyler som ser ut som de er laget av kirurgisk plasserte ladninger som på vedlagte foto. Kuttene er omkranset av smeltet metall som har størknet. Slike kutt ser man når man zoomer seg inn på de fleste bildene tatt denne dagen.

 • ifølge NIST falt WTC7 beviselig i fritt fall over 2 sekunder eller 8 etasjer, altså uten å møte noe motstand fra bygget under, forøvrig falt det i tilnærmet fritt fall.

 • WTC7 falt symmertrisk og vannrett rett ned ved at samtlige 81 søyler i en etasje sviktet i samme mikrosekund og at dette gjentok seg i etasjer over hele bygget som om det ble profesjonelt revet ved bruk av eksplosiver.

 • NIST hevder at ingen detonasjoner skjedde denne dagen, derfor ble restene fraktet til Kina og smeltet om uten å gjennomføre vitenskapelige analyser eller undersøkelser i henhold til instruks ved ulykker, og til tross for at videoer og troverdige vitner har påstått det motsatte av NIST.

 • dr. Leroy Hulsey ved University of Alaska Fairbanks og hans team analyserte kollapsen til WTC7 og konkluderte med at NIST må ha tatt feil, at kollapsen ikke kunne skyldes brann.

 • NRK nekter å vise dokumentarfilmen "SEVEN" om professor Hulsey sitt arbeid.
Sudden Building Collapse - An Independent WTC 7 Analysis from the UK

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

25.05.2022: LHBTQ+, trenger vi alle disse bokstavene?
18.05.2022: Hykling i særklasse?
15.05.2022: USA and Ukraine: Video 12 minutes explains it all
11.05.2022: Operasjon Gladio, NATOs hemmelige hærer
09.05.2022: Odessa 2. mai 2014 – massakren som startet krigen
05.05.2022: Azov-regimentet har ORDRE om ikke å overgi seg
05.05.2022: Afghanistan og ordene som forsvant
01.05.2022: Idioti stopper minibanker på norske flyplasser
28.04.2022: Hvor mye krig kan du vinne for 33 milliarder dollars ?
13.04.2022: Kraftpotensiale drepes av byråkrater
13.04.2022: Oppsplitting av jernbanen fortsetter
12.04.2022: Telefonen din kan spores selv uten dekning
06.04.2022: Landsmøtetalen til Erna Solberg som ble en parodi
02.04.2022: Krafteksporten i mars var rekordhøy
12.03.2022: Ingen kraftkrise i Norge - men en politikerkrise
15.02.2022 Mehamnulykken forties fortsatt 40 år etter


    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Strømforbruk
Kraftflyten
Værradar
Værsattelitt
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: SEVEN (WTC7)

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com