Israel bestemmer norsk utenrikspolitikk

På PC kan du forstørre skriften med å trykke ctrl-tast og plusstegn (og zoome ut med ctrl-tast og minustegn)

   X   

Israel bestemmer USAs utenrikspolitikk, og USA bestemmer Norsk utenrikspolitikk. Ergo bestemmer Israel norsk utenrikspolitikk.

15. mars 2024, grafikk fra https://theoccupiedtimes.org/

Hva menes med "reaksjoner" ?

Husker du Sergeij Skripal som i 2018 ble utsatt for et mislykket drapsforsøk, angivelig av russerne? Vestlige land inkludert Norge utviste straks 153 diplomater og iverksatte sanksjoner mot Russland.

Etter 5 måneder med en vanvittige krig som smaker av folkemord, er ingen israelske diplomater utvist, ingen sanksjoner innført, selv om handlingen er betydelig mer alvorlig enn drapsforsøket mot Skripal. Norge har i praksis sett gjennom fingrene med det som har skjedd på Gaza.

Krigen har avslørt hva Israel EGENTLIG er

Denne krigen har avslørt at det er Israel som utformer USAs politikk gjennom lobbyvirksomhet og korrumpering. Amerikanske politikere som uttaler seg kritisk mot Israel blir avskåret økonomisk støtte og risikerer ikke å bli gjenvalgt. Tre rektorer på universiteter har måtte gå av etter kritiske uttalelse om krigen på Gaza, fordi universitetene ble truet med at økonomisk støtte i millionklassen ville bli kansellert. Selv amerikanske juss-studenter som var kritiske til Israel, opplevde at det ble sendt brev til mulige fremtidige arbeidsgivere at de ikke måtte ansette disse studentene. Israel har altså kjørt rå makt for å holde sine disipler på plass og undertrykke enhver kritikk.

Krigen har også avslørt USA

Det er ingen tvil om at USA på Gaza som i Ukraina kunne stoppet krigen med en telefonsamtale. Istedenfor har USA aktivt bidratt med bomber og penger og gjort seg medansvarlig i folkemord. Man skulle tro at det var sterkt problematisk at NATOs stormakt og Norges hovedallierte nå fremstår som aktiv tilhenger av folkemord, men det ser ikke ut til å være noe problem.

Norske politikere er kastrerte

Johan Galtung ble en gang spurt om hva han syntes om norsk utenrikspolitikk. Han svarte: «Utenrikspolitikk? Norge har da ingen utenrikspolitikk, Norge gjør det USA forteller dem.»

USA har åpenbart instruert sine venner å ikke innføre diplomatiske straffetiltak mot Israel. Også Norge har sine «Israels-venner», særlig i partiene Frp og Krf. Norge har underkastet seg USA, og Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre er lydige disipler til alt som kommer fra USA – også det som kommer fra Israel via USA. Noen få uvesentlige kritiske bemerkninger har vi sett, men all aktiv handling har vært totalt fraværende.

Israel Über Alles !

Takket være lojaliteten til Israel og USA har Norge aldri godkjent den palestinske staten. Derfor er ikke Israels ambassadør sendt hjem. Derfor har vi ingen sanksjoner mot Israel. Derfor vil ikke politikerne innføre full boikott av Israel. Derfor har ikke Norge uttrykt støtte til Sør-Afrikas søksmål i ICJ. Og derfor vil ikke Norge utestenge Israel fra MGP, eller boikotte MGP hvis Israel ikke blir utestengt. Boikott er allerede godt forankret i folket. Sist politikerne spurte, var halvparten for boikott av Israel mens en fjerdedel var mot.

Viktig for Israel å få stoppet alt hjelpearbeidet.

USA stoppet brått støtten til UNWRA fordi Israel hevdet 12 personer av 13.000 ansatte hadde deltatt i opprøret. USA fikk aldri se bevis på at dette var riktig. For Israel var det viktig å få lagt ned UNWRA slik at enda flere palestinere ble avskåret fra mat og vann og medisiner. Samtidig har vi sett at Israel har blokkert hjelpesendinger på grensen inn til Gaza som del av folkemordet. Norge opprettholder støtten til UNWRA, men etter hva jeg forstår er UNWRA nå oppløst i tråd med Netanyahu sine ønsker.

Israelske aktivister BER om boikott

Gideon Levi, israelsk journalist og motstander av måten Israel behandler palestinerne på, ber om at verden må boikotte Israel, for da – og bare da – vil Israel måtte rette seg etter verdensopinionen. Så lenge verden lefler med Israel og logrer til alt USA sier, vil denne krigen vedvare og årsakene bak konflikten vil ikke bli ryddet opp i.

Hamas kan ha vunnet krigen ved å nagle konflikten på dagsorden på et vis verden ikke kan snu ryggen til. Det som mangler nå, er at Norge, forhåpentlig etterfulgt av andre vestlige land, aktivt tar grep og viser at vi ikke kan finne oss i det som skjer. Å gjøre noe annet er det samme som å bidra til at folkemordet vedvarer.

   X