Gasskrigen

(1. okt. 2022)
Det som er helt sikkert er at russerne vet om det er russere som har foretatt sprengningen av Nord Stream eller ikke. Hvis ikke, gis det bare ett alternativ: at USA har stått bak sprengningen. Dette står fast, selv om ingen i Norge bruker ordet "USA" om sprengningen.

Foruten å ha vært en enorm investering for russerne, ble Nord Stream et vektig argument for å få fremforhandlet fred i Ukraina. Viktigheten for Tyskland og Europa for stabil tilførsel av gass og normale energipriser er så stor at mange kunne sett gjennom fingrene med litt annektering i Ukraina. Den døren er nå lukket, og det er latterlig urealistisk å tro at det er russerne som har lukket den.

USA har vært tydelig motstander av Nord Stream 2 i mange år og vi har sett at USA har forsøkt å presse tyskerne til å avvikle eller bryte kontrakten på grensen til det utilbørlige. Joe Biden har i klartekst truet russerne med å kutte gassen.

Også USA vet om det er USA eller ikke som har sprengt rørledningen. De har definitivt motiv for det, ikke bare for å forlenge krigen i Ukraina, men også for å bidra til høye priser på amerikansk LNG gass. Samtidig bidrar dette til å heve USA sin posisjon på bekostning av EU, og kanskje til økt produksjon og investeringer i USA. Hvis USA står bak, er sprengningen en udiskutabel krigshandling som har satt verden i stor fare. Derfor må USA uansett gi russerne skylden og derfor er dette eneste vinklingen vi ser her i Norge.

Som sagt, russerne vet helt sikkert hvem som ikke har sprengt. Og da er spørsmålet: "Who is next?". Svaret kan være en rørledning fra Norge eller en amerikansk installasjon et eller annet sted i verden. Dette vil trolig gi ny verdenskrig.

Men også USA kan ha glede av å sprenge en norsk rørledning eller egen installasjon og skylde på russerne. Det vil gi USA og NATO carte blanche til å intervenere i Russland etter paragraf 5 slik de fikk til i Afghanistan. Også dette vil trolig gi ny verdenskrig. Uansett hvordan vi snur og vender på det, er sprengningen av Nordstream en ond og farlig handling.


Lik i lasten ?

(21. sept. 2022)
I gamle dager het det bare ”krig”. Så kom begrepene lovlig eller ulovlig krig i FNs charter fra 1945. Nå brukes angrepskrig og forsvarskrig. Russernes krig i Ukraina er en ulovlig angrepskrig, selv om den kan være forståelig ut fra USAs brutte løfter om ikke å utvide NATO østover.

USA har selv mange kriger bak seg. Vietnamkrigen, krigen mot Taliban i Afghanistan, de to krigene mot Irak og krigene mot Libya og Syria – for å nevne noen. Dette er kriger som Vesten stort sett har støttet og til dels deltatt i, og krigene har fremstått som lovlige etter folkeretten. Men var de det?

Les hele saken her


Får vi ei psyko-statsminister i Italia ?

(20. sept. 2022)
Hvis man bare er langt nok ute på høyresiden, kan det ansees som en menneskrett å "ha rett til ikke å ta abort". I klartekst betyr det at abort blir ulovlig slik vi har sett i andre høyrevridde samfunn som i USA. Vi venter spent på rettigheten "ha rett til ikke å spise hver dag".

Giorgia Meloni kan bli statsminister i den første ytre høyre-regjeringen i Italia siden krigen. Gud hjelpe oss.

Kjemper mot innvandring og for kvinners «rett til å ikke ta abort»


Høyrefolkene i AP styrer landet

(17. sept. 2022)
Under tittelen "Støres røde heiagjeng" skriver Svein Lund svært treffende i Klassekampen i dag:

"Den norske regjeringa er i dag leia av ein høgremann frå det høgare borgarskapet i Oslo, med ei personleg formue på vel 140 millioner. Partiskiftet klarte han glatt utan å endre politikk. Støre er 100 prosent tilhengar av marknadsliberalismen, som er den styrande ideologien og grunnlaget for EU, der han framleis arbeider for å få Noreg inn.

Han har støtta opp om delprivatiseringa av Statoil og Telenor, og kommersialiseringa av helsevesenet. Han er den næraste samarbeidspartnaren til Nato-sjef Jens Stoltenberg og har vore sentral i Nato si bombing av Libya og krigar i Syria, Afghanistan med meir. Han er blant drivkreftene i Nato si opprusting og innringing av Russland.

Støre er «kraftsosialist» i Arbeidarpartiet si betydning, det vi si mykje kraft, men lite sosialisme. Han har gått inn for at norsk natur skal ofrast for vindkraft på land og hav, for kraftkablar, gruver, oppdrett og hydrogen. Dette står ikkje i vegen for full satsing på fortsatt olje og gass.

Hans regjering si tilslutning til Acer og bygging av straumkablar til utlandet har gitt oss den største prisauken på straum nokon gong, med eit stort fall i levestandarden til arbeidsfolk."

Så langt klipp fra Svein Lund. Hvamenerpartiene.com har i mange år hevdet at Arbeiderpartiet er kuppet av høyrekrefter, kanskje til og med styrt av krefter utenfor landet, og Jonas Gahr Støre er i godt selskap med Anniken Huitfeldt, Espen Barth Eide og trolig et par til. Jens Stoltenberg sin rolle tør jeg ikke engang spekulere i. Konsekvensene av kuppet ser vi i dag, der Støre og Erna Solberg går hånd i hånd. Hvor lenge arbeiderbevegelsen skal finne seg i dette er uvisst, men så lenge kuppmakerne har kontroll med nominasjonsprosessen, er det lite arbeiderne kan gjøre "på golvet".


Regjeringen vet ikke om vi trenger kornlager

(7. sept. 2022)
På Dagsrevyen i dag var det innslag om norsk korn som hoper seg opp i svære hauger utendørs fordi de få lagrene vi har er fulle. Man kunne tro at krigen i Ukraina hadde klargjort viktigheten av korn både for Norge og verden, men det ser ikke ut til å være tilfellet.

29. januar 2019 skrev Nationen: "Ap og Sp ber regjeringa starte opp med beredskapslagring av matkorn neste år, og får tysdag truleg støtte til kravet av eit fleirtal på Stortinget."

Det var over tre år siden, lang tid selv for en regjering som er bakpå. Vi får neppe noen utredning før den del av årets kornhøst som er lagret utendørs har råtnet, kanskje får vi nye lagre til 2025. Den som lever, får se.

Og det er klart, dersom vi ikke trenger beredskapslager av vann til kraft, eller medisiner, eller mat, da trenger vi heller ikke lager av korn. Det er fortsatt noen der ute som tror vi kan importere det vi trenger når verden går til helvete.Statkraft gambler med folkets kraft (klassekampen 7. sept. 2022)


Ingen penger til ENØK-tiltak for vanlige folk

(7. sept. 2022)
De siste årene har det ved flere anledninger blitt spurt hvorfor "vanlige folk" ikke får penger fra Enova til små og enkle tiltak for å redusere strømforbruket. Hver gang har politikerne sagt at dette må vi få til, kanskje ved å flytte små tiltak fra Enova til Husbanken eller lage et opplegg for å få refundert momsen.

Tidligere har direktør for Enova uttalt at målsettingen for avgiften (1 øre per kilowatt) er å flytte penger fra forbrukerne til næringer som skal bygge opp kompetanse.

Denne uken sa vår miljøvernminister Espen Barth Eide i klartekst at det ikke er aktuelt å gi støtte til slike små tiltak. Folk har uansett råd til å betale for slike tiltak, derfor trenger de ikke få penger fra staten, sier han. Dermed går han glipp av mulig reduksjon av stømforbruket på flere TWh. Men støtte til elektriske mopeder gir han.


Stol-leken og elektrifisering av sokkelen

(29. aug. 2022)
Fagsjef for klimapolitikk i Offshore Norge Ann-Cathrin Vaage presenterer i KK i dag en usannhet om elektrifisering. Sokkelen produserer i dag kraft fra billig og kortreist gass som hun gjerne vil selge for masse penger i Europa. Vi kan elektrifisere sokkelen for 50 milliarder kroner og frigjøre 2,5 milliarder kubikkmeter gass til salg. Dette vil flytte 4,5 millioner tonn CO2 fra dennen gassen fra Norge til Europa, noe som gjør seg godt i norsk klimaregnskap.

Og så kommer glippen hos Vaage: dermed kan Europa bruke mindre skittent kull. Det er ikke sant, for de 15 TWh som behøves til sokkelen har vi ikke, men vi må kjøpe dem dyrt fra Europa. Fordi Europa må produsere de 15 TWh (tilsvarende gassen de får ekstra) må de fortsette å bruke skittent kull i samme grad som nå. Det blir altså INGEN reduksjon av CO2, men vi får tap på energitransport i runddansen og vi får strøm til mye høyere pris.

Dette er 50 milliarder kroner som næringene sikler etter, derfor ser vi dette engasjementet for å elektrifisere. Likevel er ikke det store problemet HVORDAN vi henter opp oljen, men AT vi henter den opp.


Adjø Afghanistan

(26. aug. 2022)
Enda en gang har NRK unnlatt å bruke ordene ”olje”, ”gass” og ”rørledning” om krigen i Afghanistan, og enda en gang er folket snytt for å få vite den hele og fulle sannheten om krigen som varte i 20 år.

Men det er forståelig, for dersom folk blir klar over at "9/11" ble brukt til å legitimere en krig som var planlagt flere år i forveien, at styrker var utplassert før 9/11 og at kamphandlinger mot taliban startet måneder før 9/11, da mister USA troverdighet i denne saken. Og det er det noen som ikke ønsker.

Adjø Afghanistan - ikke sensurert av NRK


Hva er et "rentehopp" ?

(18. aug. 2022)
Et rentehopp på 0,5 % er en kjekk måte der sentralbanken (Staten) drar inn rundt 20 milliarder kroner. De to siste renteøkningene henter altså inn 40 milliarder kroner fra folket hvert år.

Slik vil Sentralbanken bidra til å få redusert trykket i markedet. Trykket er det trolig de aller rikeste som står for mesteparten av etter milliarder av koronastøtte og enorme fortjenester etter massive prisstigninger. Dermed erstatter rentehevingen et skattesystem som ikke fungerer og rammer dem som har minst hardest. Med andre ord: Total skivebom.

Ifølge sentralbanksjefen er det viktig å få doblet arbeidsledigheten slik at vanlige folk ikke blir så kravstore. Hvordan dette henger sammen med de borgerliges "folk må stå lenger i jobb" og "folk må jobbe 43 timers uke" er noe usikkert, men det kan se ut som noen snakker med to tunger.

Sjefen for oljefondet uttalte i dag at lønningene til amerikanske konsernledere på en milliard kroner i året er med på å tappe gevinster fra oljefondet. Vel - han kan bare selge aksjene og kjøpe aksjer der ledelsen har et snev av moral.


Kraftkrisen: Hva har vi lært ?

(17. aug. 2022)
Det er et år siden kraftkrisen startet og det norske krafteventyret falt sammen med et magaplask. Hva har vi lært?
 • Vi har lært at Norge ikke kan elektrifisere Europa.
 • Vi har lært at selv "normal" eksport kan ta livet av markedet ved lav fyllingsgrad.
 • Vi har lært at 2022 ikke er et "tørrår" som Støre forsøker å bille oss inn.
 • Vi har lært at krisen startet FØR krigen i Ukraina og at det er feil å gi denne skylden for alt.
 • Vi har lært at prisnivået på kraften vår har gått til helvete som resultat av bevisst manipulering.
 • Vi har lært at folket systematisk har blitt LØYET til av næringer, lobbyister og politikere.
 • Nå fortsetter de løgnene om "elektrifisering av sokkelen", klimagevinsten blir NULL.
 • Vi har lært at motivet bak løgnene er enorme pengesummer som alle de involverte sikler etter.
 • Vi har lært at fyllingsgraden i sør og øst holder seg dramatisk lav så lenge vi eksporterer.
 • Vi har lært at uten eksport siste 12 mndr., ville fyllingsgraden nå vært omtrent normal.
 • Vi har lært at tiltross for mye tåkeprat, har det ikke blitt gjort noe konkret for å stoppe eksporten
 • Vi har lært at høyrepolitikerne (inklusive AP) ikke ivaretar folk og land.
 • Vi har lært at vi må komme oss ut av ACER og EØS fortere enn faen.

(18. aug.)
Dagen bringer 2 morsomme nyheter på kraftfronten.


De tar fra husholdningsbudsjettet vårt for å rydde kysten

(16. aug. 2022)
Plastpose-avgiften er blitt en eneste stor farse. Nå må "vanlige folk" ta ansvaret for plastemballasjen som Virke sine medlemmer fyller handleposene våre med. Det blir feil når Virke gjennom Handelens miljøfond samler inn grovt med penger for å rydde kysten over vanlige folk sine husholdningsbudsjett.

Virke velter miljøkostnader over på ”vanlige folk”


Elbiler og virkeligheten

(rev. 15. aug. 2022 )
Mens elbilen kan kjøre relativt utslippsfritt, har den likevel et CO2-fotavtrykk med seg i bagasjen. For både fossil- og elbiler trenger ressurser for å produseres, elbilen mer enn fossilbilen på grunn av batteripakken. Av det følger et par momenter som må tas med i debattene som enkelte ikke liker å høre.

 • Dersom du kjører lite, er det mest miljøvennlig å kjøpe en fossilbil
 • Elbilen bruker kanskje halve levetiden til å "ta igjen" fossilbilen og bli best på miljø
 • Dess mer du kjører, dess større er gevinsten med elbil
 • Du kan skubbe på fotavtrykket til produksjon av ny bil ved å la den gamle bilen leve litt lenger
 • Hvis du kan kjøpe en mindre og lettere bil er det bedre for miljøet enn en stor og tung bil
 • Skal politikerne belønne klimainnsats, må de også belønne dem som kjører gammel bil

Foredrag av Graham Conway, TED
Ressursbruk for 1 stk. batteri til elbil
Elektrifisering av bilparken vil ødelegge jorda fullstendig (derimot.no)
Hvor nyttig er elektrifiseringen av transportsektoren?
Gammel bil må lønne seg mer


Når byråkratene ikke forstår jobben sin

(14. aug. 2022)
Her er et nytt tilfelle der avsindige byråkrater ikke forstår jobben sin og lever etter mottoet "Da stend i bokji".

Denne gangen er det i Troms der en sønn vil overta familiegården, men ikke får bygge hus der. I alle tider har gardstun jevnlig fått tilført ny bolig slik at de gamle kan fortsette å bo i det som blir "kårhuset" mens barna som overtar bygger nytt hus. Dette har til alle tider sikret en god overgang av driften, hjelpende hender og gode råd fra de pensjonerte, og trygghet for de som overtar.

Men det var før statsforvalteren Elisabeth Vik Aspaker fra Høyre slo til i Troms. Hun har nemlig forstått at hun ikke er der for folkets skyld, men de er der for hennes skyld. (foto: Øystein Antonsen, NRK)

Dette avslaget er hinsides (nrk.no)


Fylling i sør og øst kritisk lav

(13. aug. 2022)
Siden mars har vi fulgt fyllingsgraden i Norge under ett. Men problemet med lav fylling kombinert med hvor utenlandskablene går i land, rammer spesielt sør-øst-området, det som NVE kaller for VASS1.

Fyllingen her har vært lav siden i fjor høst, og er nå såvidt under laveste fylling i de årene oversikten gjelder (siden 1995) Det som er morsomt er å se hvordan netto krafteksport har slått inn her. Det gjøres oppmerksom på at tallene på eksport inkluderer Nord-Norge der det strømmer over av vann. Plasseringen av grafene er veiledende. August 2022 er stipulert.

Totalt er det netto eksportert litt over 18 TWh siden 1. juli 2021, mot 24 TWh samme periode året før. 18 TWh utgjør en tap i fyllingsgrad på rundt 13 % og rammer spesielt VASS1-området. Krigen i Ukraina har ikke hatt følger for eksport eller fylling, men på pris. Uten netto eksport av kraft ville vi i dag ikke hatt noen kraftkrise i Norge.

Det er igjen grunn til å minne om hva direktør i Industri Energi Stein Lier-Hansen uttalte 2. august i Dagsnytt 18: Vannet er en ressurs vi rår over selv, det er ikke nødvendig å krype til EU og be om lov til å regulere, det er heller ikke nødvendig å reforhandle en eneste avtale.


Nå skal de ta rotta på oss med elektrifisering av sokkelen

(12. aug. 2022)
Folket har erfart at kraftnæringen og politikerne har løyet til oss om utenlandskablene. Nå står elektrifisering av sokkelen for tur. Elektrifisering tillater betydelig økt eksport av "frigjort" gass og omleggingen vil koste 50 milliarder kroner. Det er her problemet ligger. For næringer og lobbyister og politikere sikler etter disse pengene og mulighet til eierskap i havvind så til de grader at sannheten blir feiet under teppet.

Selv avisa Klassekampen i dag løper løgnernes ærend om saken. Men vi mangler de 15 TWh som skal til. Elektrifisering vil bety mindre vann i magasinene, enda mer kraftunderskudd og høyere priser for husholdninger og næringsliv.

Det største problemet er at elektrifisering ikke har noen klima-effekt. I dag produseres strøm på sokkelen fra gass. Med landstrøm vil denne gassen bli frigjort og eksportert til Europa og brent til nøyaktig samme mengde CO2. Med litt mer effektive turbiner kan de kanskje få litt mer kraft ut av gassen i Tyskland, men kjemien tilsier at samme mengde gass blir brent til samme mengde CO2 uansett hvor du brenner den. Klimaeffekten er NULL når vi ser Europa under ett.

Fordi Norge ikke har nok strøm, kan vi få kjøpe den tilbake fra Tyskland for å sende ut i Nordsjøen, laget av nøyaktig samme gassen vi frigjorde, bare mye, mye dyrere. Da er parodien fullkommen. Nå må løgnene ta slutt og fornuften seire. Dette er ikke tiden å kaste bort 50 milliarder kroner som ikke gir noen som helst gevinst for klimaet.

  Tidligere oppdateringer: Lenker:

10.07.2022: Hypotese: Når de rikeste får øket kjøpekraft, må "vanlige folk" få senket sin tilsvarende
08.08.2022: Tåkefyrstens tale
05.08.2022: Enova gir fortsatt IKKE støtte til små, gode tiltak
03.08.2022: Hva slags kompetanse trengs for å gi pasienter et glass vann?
02.08.2022: Men så GJØR noe da, for faen !!!
31.07.2022: Den største løgnen om kraften
24.07.2022: Det er ennå håp for amerikansk journalisme
16.07.2022: Hva gjemmer seg bak døren ?
13.07.2022: Nei NRK, det er ikke stor uenighet
03.07.2022: NRK vil ikke vise meningene til oberst Douglas Macgregor
26.06.2022: Budene burde vært ansatt, sier arbeidsmininsteren, men det blir med snakket


    Fyllingsgrad
Krafteksport
Nordpool
Strømforbruk
Kraftflyten
Værradar
Værsattelitt
Koronastatus
DIVERSE
POLITIKK
Spilleproblemet


NRK sin agenda

Skattefarsen i Norge

Skatt 2012 - 2019

Byråkratiet: en kreftsvulst

De blå avvikler velferd

AP mangler troverdighet

Strømprisen skal opp

EU-dyret

USA SINE KRIGER
NATO: allianse for krig

Israel über alles

Afghanistan

Irak ble voldtatt

Tyrkia: Uregjerlig ?

Syria og Den skitne krigen

Libya og desinformasjon

Ukraina: Et USA-verk

Iran (kommer)

USA OG LØGNENE
Valgkuppene 2000 + 2004

USA: en terrorstat

USA: lyger ALLTID

USA: ondskapens kilde

USA: knuser varslerne


9/11: Innsidehandlerne

9/11: Terrorhandlingene

9/11: SEVEN (WTC7)

Osama Bin Laden

DIVERSE
Verdi-krisen


Klima og dobbeltmoral

Tapte miljøslag

Storebror ser deg

Demokratiet: et bedrag

Tåler Islam kritikk?


Forbrukersaker

Høyhastighetstog

TiSA: avtaler som dreper


Mail: tips at hvamenerpartiene.com Om www.hvamenerpartiene.com
xbsyhmpz