Åpent brev til finansminister Kristin Halvorsen:
 
Du sier du vil være med å ta vare på de svakeste. Som du sikkert vet er det 30 000 som årlig ikke gjør sin lovpålagte plikt, men lar være å levere inn selvangivelsen.  Nå vil det samme snart skje for 2005. Disse menneskene blir utsatt for ganske kraftige represalier fra din etat.  Det dreier seg om tilleggskatt, skjønnslikning og til og med politianmeldelse.
 
Det tragiske er at de fleste som gjør denne synden, gjør det på grunn av personlige problemer.  Det kan være alt fra samlivsbrudd, sykdom eller dødsfall i familien, en krise, alvorlig depresjon, en fobi, lesevansker, en eller annen personlig lidelse. De gjenkjennes på flere typiske forhold - alle forhold helt i motsetning til dem som søker å lure seg unna beskatning:
Når folk i livskrise får tilleggsskatt og skjønnslikning og utleggsforretning, da blir de i tillegg til krisen også økonomisk avlivet av din etat. De som tilslutt får hjelp til å rydde opp, erfarer ofte at de personlige problemene regnes som "unnskyldelig grunn til ikke å levere inn selvangivelse" etter loven, og de får tilbake alt som likningskontoret trakk for mye. Mange opplever at sakene er foreldet innen de kommer så langt at de får hjelp. De får ingenting igjen selv om de er uskyldig. Slik får du inn uberettigete skattekroner fra folk som ikke makter føre sin sak.
 
Denne nådeløse økonomiske avlivingen har en samfunnsøkonomisk side.  For det er grunn til å tro at det er svært dårlig forretning for samfunnet å gjøre folk med personlige problemer til permanente gjeldsslaver og trygdemottakere.  Saken har selvfølgelig også en personlig side: det er meningsløst og uverdig å iverksette økonomisk avliving av folk der det verken er berettiget eller nødvendig.
 
Dette har kommunene Lier og Molde innsett.  De iverksetter alltid hjemmebesøk før de setter igang straffetiltak etter manglende innlevering av selvangivelse.  På denne måten får folk hjelp til å rydde opp istedenfor å få maksimert sine problemer.
 
Du har en alvorlig systemfeil i ditt departement. Departementes behov for å sette "makt bak krava" er forståelig, men når dette rammer personer i krise og bidrar til krisemaksimering og økonomisk avliving, da er det noe helt feil et sted.   Jeg har tidligere henvendt meg til departementet, men føler at man der møtes med samme arroganse som vi så i UD under tsunamien.  Derfor skriver jeg dette brevet til deg, finansminister Kristin Halvorsen, slik at du politisk kan ta fatt i dette og rette opp.  For det er tre ting som kan gjøres med en gang:
Loven behøver ikke endres.Det er den kalde, nådeløse og ubarmhjertige praktiseringen av loven som må endres.
 
Reidar Kaarbø
redaktør
www.hvamenerpartiene.com